ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ

Home/ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ

Οι φυσικοί βιοδιεγέρτες μπορεί να προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές και βιομηχανικά απόβλητα, ή/και να περιέχουν ωφέλιμους μικροοργανισμούς του εδάφους. Η χρήση τους αποτελεί συμπληρωματική διαδικασία στη θρέψη και στη προστασία των φυτών, δεδομένου ότι βελτιώνεται η ευρωστία και διεγείρεται η ανάπτυξή τους. Επίσης, συμβάλουν άμεσα στις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών και βελτιώνεται η γονιμότητα του εδάφους, με αποτέλεσμα τη διέγερση του ριζικού συστήματος, την αύξηση της πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων και του νερού από το φυτό.