Περιγραφή

Χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας με αμοιβαία αναγνώριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο-φερομόνη) ISOMATE A/OFM

 

Η Anthesis ΕΠΕ επενδύοντας σταθερά σε καινοτομικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον,απέκτησε πρόσφατα, σε συνεργασία με την Shin-Etsu Chemical Co. LTD. Ιαπωνίας, με έδρα το Τόκυο, την οριστική έγκριση για το προϊόν ISOMATE A/OFM (Αρ.Αδ.Δ.Α. 9065/22-10-2012) για τον έλεγχο της Ανάρσιας και της Καρπόκαψας σε ροδακινιά και δαμασκηνιά. Αυτή η εξέλιξη δίνει νέα πνοή στην διάδοση της μεθόδου Παρεμπόδισης Σύζευξης και δημιουργεί νέες ευκαιρίες στους ροδακινοπαραγωγούς να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους ολοένα πιο απαιτητικούς εξαγωγικούς προορισμούς.

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ISOMATE A/OFM

1.   Δεν αφήνει χημικά υπολείμματα στους καρπούς, διότι δεν έρχεται σε επαφή με αυτούς, αλλά ούτε και στα φύλλα

2.   Η εφαρμογή του Isomate A/OFM συντελεί στην ελαχιστοποίηση των ψεκασμών με τα συμβατικά εγκεκριμένα εντομοκτόνα, γεγονός που συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση των συνολικών υπολειμμάτων και αύξηση της  εμπορικής αξίας τόσο των συμπύρυνων όσο και των επιτραπέζιων ροδάκινων. (πλεονέκτημα για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών)

3.   Δεν απαιτείται περίοδος ασφαλείας μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής, προστατεύοντας έτσι την παραγωγή μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής

4.   Το προϊόν είναι φιλικό προς τον χρήστη (εφαρμοστή), τον καταναλωτή και το περιβάλλον

5.   Η χρήση προϊόντων φερομόνης είναι συμβατή με την ωφέλιμη πανίδα και δεν δημιουργεί ανθεκτικότητα στους εχθρούς στόχους.

6.   Είναι ιδανικό εργαλείο στα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και συμβάλλει στην ορθολογική χρήση φ.π. όπως προβλέπεται και στην Οδηγία 128/2009 ΕΕ, για την Αειφόρο Γεωργία.

7.   Είναι οικονομικό και λόγω της διάρκειας δράσης του (τουλάχιστον 150 ημέρες), μία εφαρμογή πριν να αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει, καλύπτει επαρκώς όλη την καλλιεργητική περίοδο.