Περιγραφή

Με την πρόσφατη έγκριση του προϊόντος  ISOΝET Τ, (Αρ.Αδ. 9066 – 13/04/2017 ), η εταιρεία ANTHESIS ΕΠΕ εμπλουτίζει περαιτέρω την γκάμα των προϊόντων της με καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις φυτοπροστασίας για την καλλιέργεια της τομάτας και έρχεται να δώσει λύση στο επιτακτικό πρόβλημα του εντόμου Tuta absoluta .

Η φιλοσοφία δράσης του προϊόντος βασίζεται στη Μέθοδο Παρεμπόδισης Σύζευξης (Mating Disruption) κατά την οποία δημιουργείται υψηλή συγκέντρωση τεχνητής φερομόνης στο περιβάλλον και η λανθάνουσα οσμή φερομόνης αποσπά ή παρεμποδίζει τα ακμαία αρσενικά να εντοπίσουν τα θηλυκά. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν επιτυγχάνεται η σύζευξη μεταξύ θηλυκών και αρσενικών λεπιδοπτέρων, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της αναπαραγωγικής δυνατότητας του εντόμου και κατ’ επέκταση του επιπέδου ζημιάς στην καλλιέργεια.

Το Isonet® T αποτελείται από διαχυτήρες ελεγχόμενης αποδέσμευσης συνθετικών φερομονών και στα θερμοκήπια που εφαρμόζεται, τοποθετείται στα σύρματα στήριξης της καλλιέργειεας.

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ISONET T

 

  •  Συμβατό με τα ωφέλιμα έντομα
  •  Χρήση σε βιολογική καλλιέργεια
  •  Μηδενικά υπολείμματα (MRL’s)
  •  Μηδέν μέρες συγκομιδής (PHI)
  •  Συνδυάζεται με βιολογικές και συμβατικές μεθόδους καταπολέμησης
  • Δεν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα από τον εχθρό στόχο