Περιγραφή

ISOΝET Τ, (Αρ. Αδ. 9066 – 13/04/2017 ),  σύστημα παρεμπόδισης σύζευξης για την αντιμετώπιση της Tuta absoluta. Το Isonet T αποτελείται από διαχυτήρες ελεγχόμενης αποδέσμευσης συνθετικών φερομονών. Διαθέτει δύο παράλληλους καφέ χρώματος σωληνίσκους, εκ των οποίων ο ένας περιέχει την ειδική φερομόνη η οποία από άποψης δομής χημικού μορίου είναι πανομοιότυπη με τη φυσική φερομόνη που παράγει το θηλυκό της Tuta absoluta [(E,Z,Z) – 3,8,11 – tetradecatrien-1-yl acetate and (E,Z)-38,8-tetradecadien-1-yl acetate] , ενώ ο άλλος περιέχει μεταλλικό σύρμα, ώστε να μπορεί να στηριχθεί ο διαχυτήρας κατάλληλα στο θερμοκήπιο. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ISONET T

 

  •  Συμβατό με τα ωφέλιμα έντομα
  •  Χρήση σε βιολογική καλλιέργεια
  •  Μηδενικά υπολείμματα (MRL’s)
  •  Μηδέν μέρες συγκομιδής (PHI)
  •  Συνδυάζεται με βιολογικές και συμβατικές μεθόδους καταπολέμησης
  • Δεν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα από τον εχθρό στόχο