Η Invivo, μέσω της εταιρείας Invivo Agroscience, υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση της Bioline, θυγατρική εταιρεία της Syngenta .

Με πολυετή πείρα στον βιολογικό έλεγχο εχθρών η Bioline (η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή  και στο Marketing προϊόντων βιολογικού ελέγχου και συγκεκριμένα μακρο οργανισμών που δρουν εναντίον εχθρών-εντόμων των φρούτων, λαχανικών και ανθοκομικών)  και η Biotop (θυγατρική εταιρεία της  Invivo– η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή του ωφελίμου εντόμου trichogramma και ωά του εντόμου ephestia), ενώνοντας τις δυνάμεις τους  πρόκειται να συμβάλλουν σημαντικά και αποτελεσματικά στις υψηλές απαιτήσεις της αναπτυσσόμενης αγοράς.

 

Πατήστε εδώ για το Δελτίου Τύπου