Το νέο Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση στην αντιμετώπιση μυκήτων εδάφους. Η φυσική & αξιόπιστη λύση για την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγόμενης ποσότητας στην καλλιέργεια της πατάτας.

Το προϊόν δρα με 5 διαφορετικούς τρόπους:

  • Μέσω ανταγωνισμού λόγω χώρου
  • Λόγω θρεπτικών στοιχείων
  • Μέσω επαγωγής της SAR (επίκτητη συστηματική ανθεκτικότητα) , μέσω της ISR (επαγόμενη συστηματική ανθεκτικότητα)
  • Επιταχύνει την αύξηση του ριζικού συστήματος
  • Μέσω παραγωγής του ένζυμου Chitinase