Περιγραφή

Το Fytofert S® περιέχει βιο-θείο το οποίο λόγω της γραμμικής και υδρόφιλης φύσης του, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μειώνοντας την δόση του, δεν αφήνει υπολείμματα στο φυτό και δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Eίναι ασφαλές, εύκολο στην χρήση και συμβατό με προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης .
Το βασικό συστατικό του Fytofert S® είναι το βιο-θείο το οποίο παράγεται ως παραπροϊόν από την βιομηχανία αποβλήτων. Οι μικροοργανισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό υδάτων, μετατρέπουν τη βιο-αιθανόλη και τα τοξικά οξείδια του θείου (H2S) σε στοιχειακό θείο (S). Έχει αναπτυχθεί για διαφυλλική εφαρμογή και έχει χαμηλή απορροή σε συνθήκες βροχής, ενώ το ρίσκο ανάπτυξης ανθεκτικότητας στην καλλιέργεια είναι χαμηλή.

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (W/W)

Θείο (S): 50 % w/w
Θειο (S) (σε στερεή βάση): > 99%

 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν παραμένει σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου. Αποθηκεύστε το μεταξύ 4C και 250 C.

 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.
 ΚΙΒΩΤΙΟ 12x1lt
 ΚΙΒΩΤΙΟ 4x5lt